Siljan Bil Racing Klubb

Folkrace, Rally, Rallycross, Crosskart, Banracing med mera.

Kontakt

Ordf. Erik Sund:0703759296

 

Vise ordf. Samuel Nyström : 0241-61413,

0702-999 332

 

Besiktn. och vagnbok. Hans-Erik Hansson:

076-7824809

 

Utbildare för folkracelisens:

Håkan Hallbeg, Hans-Erik Hansson

Tävlings banan

Bilden här till höger är en ritning av hur banan kommer se ut när den är färdig från ombyggnationer.